Τα προϊόντα τα οποία πωλούνται από την Εταιρεία μας, καλύπτονται με εγγύηση της Επίσημης Αντιπροσωπείας και φέρουν το επίσημο σήμα (logo) του Οίκου κατασκευής.
Κάθε προϊόν έχει περάσει από τον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο πριν την αποστολή στον αγοραστή.
Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και αποδεικνύεται μόνο με το παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής).
Η μεταφορά προϊόντων προς την Εταιρεία για έλεγχο και επισκευή, καθώς και η αποστολή επισκευασμένων αντικειμένων επιβαρύνει τον αγοραστή. Προϊόντα με χρέωση εξόδων στην Εταιρεία δεν θα γίνονται δεκτά.
Τα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση έξι (6) μηνών.
Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν:

  1. Από κακό χειρισμό, χτύπημα, πτώση του αντικειμένου.
  2. Από λανθασμένη ή πλημμελή χρήση του προϊόντος .Έκθεση σε νερό, ρίψη υγρών (σαπούνι ,άρωμα , αποσμητικό )

Υποχρέωση εγγύησης
Η υποχρέωση αυτής της εγγύησης, εφόσον διαπιστωθεί το κατασκευαστικό λάθος, έγκειται στην άμεση αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με καινούργιο ή όμοιό του.

  1. Το προϊόν θα πρέπει να αποστέλλεται στην έδρα της Εταιρείας εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία αγοράς του, με την πλήρη συνοδευτική συσκευασία και τα παρελκόμενα .
  2. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή εφόσον διαπιστωθεί ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη, που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος, όπως για παράδειγμα χτύπημα ή φθορά.
  3. Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει επαρκές απόθεμα για την αντικατάσταση του προϊόντος η Εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο ίδιων ή παρόμοιων προδιαγραφών και αξίας.
  4. Η εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή χρημάτων.